Dr. Futó Judit

klinikai szakpszichológus, neuropszichológus

 

Idegennyelvű közlemények

Futó, J. (1998): The neurobiology of autism. Kézirat belső használatra. Columbia University, New York.

Futó, J. (1998): Reducing family stress in autism. Kézirat belső használatra. Columbia University, New York.

Futó, J. (1999): Early intervention programs for children living with autism – a comperative review. Kézirat belső használatra. Columbia University, New York.

Futó, J., Bátki, A., Koós, O, Fonagy, P., Gergely, G. (2004). Early Social-Interactive Determinants of Later Representational and Affect-Regulative Competence in Pretend Play, Poster, XIV Biennial International Conference on Infant Studies, Chicago, Ill., USA, Conference Proceedings, Michel GF, Tyler AN, Chmiel I, Fatani S, Camras LA (eds.), ISBN 0-8058-5326-X, Fr 28.

Futó, J., Koós, O, Fonagy, P., Gergely, G. (2005): The role of early caregiver-child interaction in the development of mentalization and pretend play. Poster presented at the 7th Alps-Adria Conference in Psychology, június 2-4., Zadar.

Futó, J., Téglás, E., Csibra, G., Gergely, Gy. (2009): Object Individuation in 10-Month-olds: The Role of Ostensive Cuing and Function Demonstration. Poster presented at the Biennial Conference of the  Society for Reasearch in Child Development, április 4-6., Denver.

Futó, J. (2010): The Role of Marked Forms of Caregiver-Infant Interactions in Children’s Conceptual Development and the Formation of their Representational Abilities. Phd. disszertáció, Debreceni Egyetem, Pszichológia Doktori Iskola.

Futó, J., Téglás, E., Csibra, G., Gergely, G. (2010). Communicative Function Demonstration Induces Kind-Based Artifact Representation in Preverbal Infants. Cognition, Vol.117(1), 1-8.

Watson, J., Futó, J., Fonagy, P., Gergely, Gy. (2011): Gender and Relational Differences in Sensitivity to Internal and External Cues at 12 Months. The Bulletin of the Menninger Clinic 2011; 75(1):64-93.

Futó, J., Gergely, Gy. (in prep): The role of maternal marking in the development of childrens’ representational abilities and emotion regulation.

 

Magyar nyelven megjelent közlemények

Futó, J. (2002): Az önéletrajzi emlékezet élménytermészete. Szakdolgozat. ELTE, Pszichológia Szak.

Futó, J. (2005): Az emlék fenomenológiai minősége – mitől élénk az emlék? Tudomány és Lélek, 7  (12), 3-16.

Futó, J. (2006): Gyermek – pszichodiagnosztika. Szakdolgozat. PTE, Pszichológia Szak, Gyermek – és ifjúsági klinikai szakpszichológus szakképzés.

Futó, J., Kónya A. (2006): Az élénk, érzelmi emlék. A gyermekkori emlékek halványodása. Tematikus poszter műhely: Emlékezet és nyelv. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése, május 25-27, Budapest.

Futó, J., Kónya, A. (2008): A gyermekkori emlékek természete: halványodás és kiemelkedés. Alkalmazott Pszichológia, 10(1-2), 53-67.

Futó, J (2009): A gyermekkori emlékek jelentősége és változása a pszichoterápiában. Pszichoterápia, 18 (3), 28-40.

Futó, J (2009): Korai önéletrajzi emlékeink a pszichoterápiában; a kapcsolati kontextus jelentősége. Lélekelemzés, 4 (1), 18-30.

Futó, J. (2011): A korai szülő-gyermek kapcsolat hatása a gyermek óvodai beilleszkedésére és közösségi életére. Óvodai Nevelés 2011/7.

Futó, J. (2011): Ki az úr a háznál? A jutalmazás és büntetés hatása a gyermek önértékelésére, motivációjára, teljesítményére. Óvodai Nevelés 2011/8.

Futó, J. (2011): Az empátia fejlődése, az empatikus viselkedés ösztönzése. Óvodai Nevelés 2011/9., 2-4.

Futó, J. (2011): Ünnepek az óvodában. Óvodai Nevelés 2011/10., 3-4.

Futó, J. (2012): Agresszió és együttműködés. Magyar Vöröskereszt – Családi Lap, 2012. november.

Futó, J. (2013): A kisebb nem kevesebb – Kisebbségek Napja. Óvodai Nevelés 2013/1., 9-11.

Futó, J. (2013): A nevelés színterei: család és óvoda. Óvodai Nevelés 2013/4., 28-29.

Futó, J. (2013): A képernyő hatása a gyerekek fejlődésére – A káros hatások kiküszöbölése, a lehetőségek kiaknázása. Óvodai Nevelés 2013/8.

Futó, J. (2013): Agresszió és együttműködés. Szülők Iskolája. (Waldorf Pedagógiai Intézet). Saxum Kiadó, Budapest.

 

Előadások

Kónya, A, Futó, J. (2002): Emlék és élmény. Előadás, Észlelés, szimbólum, Tudat: A Magyar kognitív tudomány tíz éve. (X. MAKOG), január 28-30, Visegrád.

Kónya A., Futó J. (2004) Az élénk, érzelmi emlék fenomenális minősége. Előadás, Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Országos Tudományos Nagygyűlése, május 28-30., Debrecen.

Kónya A., Futó J. (2004): The emotional and phenomenal nature of autobiographical memories. Paper presented at the 7th International Conference on Philosophy, Psychiatry, and History. Szeptember 23-26., Heidelberg.

Futó, J., Kónya, A. (2005):  Érzelem az önéletrajzi emlékezetben. Előadás, Kognitív tudomány – affektív tudomány, XIII. MAKOG, január 31 – február 2., Debrecen.

Futó, J., Gergely, Gy. (2006): Befolyásolják-e az osztenzív-refereenciális jegyek a tárgy-individuációt 10 hónapos csecsemőknél.  Előadás, Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Naggyűlése, 2006. május 25-27. Budapest.

Futó, J. (2006): A korai anya-gyermek érzelemtükrözéses interakciók és a kötődés biztonságának összefüggései a reprezentációs és érzelem regulációs képességek fejlődésével. Semmelweis Egyetem Interdiszciplinális Doktori Iskolájának 12. Tudományos Ülése, december 15., Budapest.

Futó, J. (2007): A reprezentációs képességek fejlődése és a korai kapcsolati kontextus összefüggései. Előadás, Semmelweis Egyetem Ph.D. Tudományos Napok, április 12-13., Budapest.

Futó, J. (2008): Idő és emlékezet önéletrajzi emlékezeti interjúk alapján. A felnőtt ember visszaemlékezései – mit esz az idő emlékeinkkel? Előadás, A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület őszi konferenciája, október 10-11, Budapest.

Futó Judit (2008): Internet, az anyák megmentője. Játszani is engedd…! Nevelési Tanácsadók Ünnepi Konferenciája, november 27., Budapest.

Futó, J., Téglás, E., Csibra, G., Gergely, Gy. (2008): Tárgy individuáció 10 hónapos csecsemőknél: funkció demonstráció és osztenzív-kommunikatív jegyek. Előadás, Magyar Tudományos Akadémia, Pszichológiai Kutatóintézet, Fiatal, Kutatók Fóruma, december 5., Budapest.

Futó, J., Gergely, Gy. (2008): Function Manifestation as a Non-Verbal Cue for Object Individuation. Előadás, NEUROCOM Meeting, június 15-16., Parma.

Futó, J. (2009): A “brand”-esített mesék hatása a gyermekek fantázia-világára. A Magyar Pszichológusok Egyesületének éves konferenciája: Az eltűnő gyermekkor nyomában. November 21., Budapest.

Futó, J. (2009): Semmiből valaki – egy szelektív mutista kisfiú fejlődése zenedráma csoportban. Magyar Zeneterápiás Egyesület Szakmai Napja. December 5., Budapest.

Futó, J., Téglás, E., Csibra, G., Gergely, Gy. (2010): Tárgy individuáció preverbális csecsemőknél: szükséges-e a nyelvi megnevezés? Előadás, XVIII. MAKOG (Magyar Kognitív Konferencia): Interfészek a megismeréstudományban , január 25-26., Budapest.

Futó, J. (2010): Artefact representation in preverbal infants: Function overrides visual properties. CEU, CDC Workshop.

Futó, J. (2011): Hogyan gondolkoznak és hogyan hoznak döntéseket a tinédzserek? Előadás: Kreatív Marketing és Média Konferencia. Vágjátok? Hogyan beszéljen egy márka a tinédzserekhez? Március 24., Budapest.

Futó, J. (2011): Agresszió és elfogadás az óvodában. Gondolkodj Egészségesen Országos Szakmai Nap, június 6., Budapest.

Futó, J. (2011): Konfliktuskezelés az óvodában.  9. Országos Óvodai Szakmai Konferencia. 2011. október 14.   

Futó, J. (2012): Változás szelíden? A korai nem-szülői gondoskodás hatása a gyermekek fejlődésére – nemzetközi kitekintés. 8. Országos Óvodai Szakmai Konferencia. 2012. február 17. 

Futó, J. (2012): Agresszió és együttműködés. Waldorf Pedagógiai Intézet, Szülők Iskolája. 2012. április 13. 

Futó, J. (2012): Az óvodapedagógusok „lelki szervíze” a gyermek érdekében, a változások tükrében. 9. Országos Óvodai Szakmai Konferencia. 2012. október 19. 

Futó, J. (2012): Az óvodás gyermekek életkori sajátosságai és egyéni különbözőségei. „Az óvónő jobb keze, a dajka” 2. Országos Szakmai Konferencia. 2012. október 27. 

Futó, J. (2012): A családi szerepek változásai a gazdasági válság kontextusában. SOS Krízis Alapítvány Iránytű Program Szakmai Napja, Gyermekvédelmi Kerekasztal. (Dr. Ferge Zsuzsa szociológus, Dr. Futó Judit, gyermek – és ifjúsági klinikai szakpszichológus, Sarkadi-Szabó Kornél közgazdász, Soltész Krisztina pszichológus, Dr. Angster Mária Hellinger terapeuta), november 23., Budapest.

Futó, J. (2013): Jutalom és büntetés. Mi használ és mi nem? Óbudai Pedagógiai Napok. Érdemben az erkölcsi nevelésről. 2013. március 11.

Futó, J. (2013): Az óvodáskortól a kamaszkorig – a felfedezés szabadsága, a szabadság felfedezése. 10. Országos Óvodai Szakmai Konferencia. 2013. március 22. 

Futó, J. (2013): A kreativitás megóvása, kibontakoztatása. Pedagógiai Napok, Tiszakécske. 2013. március 25. 

Futó, J. (2013): A gyermek egyéni fejlődésének regisztrálandó területei. 11. Országos Óvodai Szakmai Konferencia. 2013. október 25. 

Futó, J. (2014): Netgeneráció az oktatási intézményekben. Digitális Nemzedék Konferencia 2014 – Tények és tévhitek. 2014. március 29.

 

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ ÍRÁSOK, INTERJÚK (válogatás)

Cikkek (a linkek feltöltés alatt…)

Futó, J. (2006): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

Futó, J. (2007): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

Futó, J. (2008): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

Futó, J. (2009): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

Futó, J. (2009): A tehetséges gyermek. Anyák lapja.

Futó J. (2009): Az internetező gyermek. Ferencváros, 2009. január

Futó, J. (2010): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

http://hvg.hu/egeszseg/20110105_reggeli_stressz_gyerekneveles

Futó, J. (2011): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

http://www.patikamagazin.hu/cikk/index/14649

A balkezességről. Tudatos Szülők Lapja. 2011. február.

Elvált szülők, mozaikcsaládok. Család. 2011. június.

Bölcsődei, óvodai beszoktatás. Babafalva.hu, 2011. szeptember.

Óvodai agresszió. Pink.hu, 2011. tél.

Az önbizalomról gyermekkorban. Éva Kölyök Magazin, 2012. június.

Futó, J. (2012): Gondolkodj Egészségesen Program kiadványa,
gyermekpszichológia fejezet.

 

Rádió (válogatás)

Interjú az óvodás gyerekek egészségre nevelésével kapcsolatban. Klub Rádió.

Mit ront el a szülő? Interjú a Nurture Shock című könyvről. MR1, Kossuth, Kihívás c. műsor.  http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/mit-ront-el-a-szulo.html

Interjú Amy Chua nagy port kavart könyvével kapcsolatos kérdésekről: Napi három óra hangszergyakorlás, tanulás. Nincs TV, számítógép, pizsamaparti és hasonló haszontalan elfoglaltság a gyerekeknek, ez Amy Chua A tigrisanya harci himnusza című könyv szerzőjének mottója. A könyv szinte egy meteorit becsapódásához hasonló vihart kavart az amerikai szülők között, akik megtámadva érzik saját nevelési elveiket és gyakorlatukat. Az egyébként jogászprofesszor szerző kapott hideget, meleget, és miközben Kínában egyre több szülő követi nevelési elveit, neki is újabb ötletei vannak például az amerikai iskolai rendszer megreformálására, a kínai és észak-amerikai nevelési elvek ötvözésével. MR1 Kossuth, Kihívás. http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legfrissebbek/kihivas-tigrisanya.html?send=1

Testvérféltékenység – Mit tehet a szülő? 2010.06.28. Kihívás.

Agyonszeretett, túlféltett harmincasok. MR1, Kossuth http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/agyonszeretett-tulfeltett-harmincasok-.html?send=1

Szülők iskolája az AVEC-ben. MR1 Kossuth, Smink nélkül. http://www.hangtar.radio.hu/kossuth#!#2010-12-11 (9:26 – 9:37)

Túlféltettek a mai gyerekek? http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/tulfeltettek-e-a-mai-gyerekek-.html

Interjú a  Down világnap alkalmából (2010.04.16.) MR1 Kossuth, Napközben.

2009.12.22. MR1 Kossuth, Napközben: játékok, gyerekek, fejlesztés

Gyermekkori rossz szokások – mit kezdjünk velük? http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100723/nehez-megszabadulni-a-gyerekkori-rossz-szokasoktol.html

Válás, gyermekelhelyezés, “különös gyermekrablás” http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100409/kulonos-gyermekrablas.html

Alvászavarok http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100723/az-emberek-ketharmada-kuzd-alvaszavarral.html

Tehetséges gyerekek http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100723/harom-evesen-olvas—kenyszer-vagy-tehetseg.html

Gazdag, szegény gyerekek http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100409/kivansaglista-celban-a-gyermekek-agya.html

Beteg gyerekek korai fejlesztése http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/a-gyermekek-fele-nem-jut-el-korai-fejlesztesre.html

Óvodai beszoktatás http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100409/az-angyalkertt%C3%B5l-az-onkormanyzati-ovodaig.html

Elkényeztetés, önállóság http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/itthon/agyonszeretett-tulfeltett-harmincasok-.html

Mit vár a szülő a bölcsitől, ovitól? http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100409/milyen-az-idealis-ovoda-vagy-bolcs%C3%B5de.html

A tinik és a szex, szexuális felvilágosítás http://hangtar.radio.hu/kossuth#!#2012-04-02 (10:05 perctől)

A barátságok alakulás kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/radio-100723/vendeg-a-haznal-elozetes-leszel-a-baratom.html

Hány gyermekünk legyen??? http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/vendeg-a-haznal-elozetes-hany-gyermekunk-legyen.html

 

TV (válogatás)

Duna Televízió, 2009. szeptember: Reggeli “Híradó”. Interjú gyermek-mentálhigiéné témába

http://atv.hu/cikk/20101206_a_nap_hangulatat_meghatarozza_a_reggeli_indulas

http://tv2.hu/mokka/video/mokka-habbal-stresszes-reggelek